Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych  należy  w szczególności:

 

1)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby; 

4)wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym w ramach odwodów operacyjnych;

5)przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych , poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8)realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

9)prowadzenie  doskonalenia zawodowego;

10)udział w aktualizacji :

a)stanu gotowości operacyjnej,

b)procedur ratowniczych,

c)dokumentacji operacyjnej:

11)udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

w zakresie organizowania i prowadzenia działalności informacyjno - promocyjnej Komendy Powiatowej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej  w Wodzisławiu Śląskim należy w   szczególności:

 

1) wykonywanie zadań rzecznika prasowego Komendy Powiatowej