Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Rydułtowach

 ul. Traugutta 270

44-280 Rydułtowy

tel. (32) 457-80-88

 

 

 

 

   1. Dowództwo JRG nr 2

   2. Załoga JRG nr 2 

   3. Samochody JRG nr 2

   4. Obszar chroniony JRG nr 2

   5. Zakres zadań JRG nr 2