Obszar chroniony przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Rydułtowach

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Rydułtowach. Jej obszar działania obejmuje swym zasięgiem miasto Rydułtowy, Radlin, Pszów. Obszar chroniony jednostki zajmuje powierzchnię 48km2. Zamieszkuje go około 55 tys. Mieszkańców. Ponadto Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Rydułtowach ochrania w ramach współdziałania z powiatu rybnickiego miejscowości Czernica, Łuków, Piece, Pstrążna oraz z powiatu raciborskiego miejscowość Rzuchów.