KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

marek misiura2

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

mł. bryg. mgr inż. Marek Misiura

Sekretariat Komendanta Powiatowego tel. (32) 453 93 91

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

bryg. mgr inż. Rafał Adamczyk