Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowane jest w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Realizuje ono zadania z zakresu przyjmowania informacji o zdarzeniach oraz dysponowania sił i środków podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów wspomagających system na poziomie powiatowym.

 

Dyspozytorzy SKKP PSP w Wodzisławiu Śląskim

 

ZMIANA I

 

 

mł.ogn. Adam Szetlak

 

Marek Jęczmionka

sekc. Marek Jęczmionka

 

 

ZMIANA II

 

 

Mateusz Kaczmarek

mł.ogn. Mateusz Kaczmarek

 

Piotr Mrozek

st.sekc. Wróbel Wojciech

 

Piotr Mrozek

mł.asp. Dawid Bisaga

 

 

 

ZMIANA III

 

Waldemar Górski

st.sekc. Waldemar Górski

 

Marcin Kozielski

ogn. Marcin Kozielski

 

Piotr Mrozek

st.sekc. Karol Rozy