Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowane jest w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Realizuje ono zadania z zakresu przyjmowania informacji o zdarzeniach oraz dysponowania sił i środków podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów wspomagających system na poziomie powiatowym.

 

Dyspozytorzy SKKP PSP w Wodzisławiu Śląskim

 

ZMIANA I

 

 

mł.ogn. Adam Szetlak

 

marcin kozielski

ogn. Marcin Kozielski

 

 

ZMIANA II

 

Piotr Mrozek

mł. kpt. Rafał Barteczko

 

 

Mateusz Kaczmarek

mł.ogn. Mateusz Kaczmarek

 

 

ZMIANA III

 

Waldemar Górski

st.sekc. Waldemar Górski

 

 

Wojciech Wróbel

st.sekc. Wojciech Wróbel