ZASADY ORG. RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KSRG

 

Zasady organizowania działań ratowniczych

Ratownictwo Techniczne

Ratownictwo Wysokościowe

Ratownictwo Wodne

Ratownictwo Chemiczne i Ekologiczne

Działania poszukiwawczo-ratownicze

Zasady organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG

Zaktualizowano 25-09-2020 r.

  

 

SZKOLENIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r.

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Program szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (Dowódców OSP)

Program szkolenia Naczelników OSP

Program szkolenia Komendantów Gminnych ZOSP RP

----------------------------------------------------------

System szkolenia członków OSP 2006 - prezentacja multimedialna

System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych 2006 r.

Wzór karty zgłoszenia na kurs członków i funkcyjnych OSP (*docx)

  

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OSP

 

Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2010

Regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 2011

  

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wykaz osób biorących udział w akcji

Wzór karty zgłoszenia na kurs członków i funkcyjnych OSP (*docx)

  

E-LEARNING

Instrukcja uruchomienia platformy e-learningowej

Link do platformy e-learningowej

 

  

Platforma e-learningowa "Firefighter Plus"

Link do platformy e-learningowej