Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza, jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu. W związku z tym przygotowany został poradnik "W obliczu powodzi...".

Poradnik "W obliczu powodzi..."można pobrać w formacie Poradnik na wypadek powodzi