Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,


Tytuł projektu „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim "


Wartość projektu: 1 228 512,08 PLN
Wkład funduszy Europejskich /85% /: 1 044 235,26 PLN


Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim i zwiększenie efektywności energetycznej użytkowanego obiektu. Realizacja zamierzenia przyczyni się do obniżenia poziomu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania nieruchomości, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu oraz obniżenie poziomu zachorowań na choroby cywilizacyjne.


Zakres projektu:
Budynek Główny:
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropów i stropodachów
- wymiana drzwi zewnetrznych
- wymiana bram stalowych
- wymiana okien zewnętrznych
- wymiana drzwi zewnętrznych
- poprawa sprawności systemu c.w.u. przez wykorzystanie nowego źródła ciepła w postaci kotła gazowego kondensacyjnego
- modernizacja systemu oświetlenia
- dostawa i montaż systemu fotowoltaicznego


Budynek Warsztatów:
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropodachu
- wymiana stalowych bram
- wymiana okien zewnętrznych
- modernizacja systemu grzewczego


Planowane efekty:
 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) tony 107,8
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 842,36
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 33,46
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 721,92
 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 1 155,43
 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) MW/rok 320,95