Postępowanie dla wyłonienia Koordynatora Projektu.