Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim”

 

Postępowanie dla wyłonienia Inspektora Nadzoru.

 

Postępowanie dla wyłonienia Specjalisty z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Specjalisty z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych dla projektu „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Ślaskim”

Umowa o pełnienie funkcji Specjalisty z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Formularz ofertowy

WYBÓR WYKONAWCY ZAMÓWIENIA – SPECJALISTA Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Postępowanie dla wyłonienia Koordynatora Projektu.