STATYSTYKA ZDARZEŃ W 2018 ROKU

 

W 2018 roku na terenie powiatu wodzisławskiego miały miejsce 1962 zdarzenia. W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił wzrost ilości pożarów o 65, a miejscowych zagrożeń o 126. Wzrosła również liczba alarmów fałszywych o 23 zgłoszenia.

 

1

 

  

2

 

  

3

 

 

4

 

 

 5

 

 6

 

7